Εταιρεία και οικονομικές καταστάσεις

Η Εταιρεία ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ι.Κ.Ε και διακριτικό τίτλο THE STREET BURGER, συστάθηκε την 23/05/2014.

Το εταιρικό κεφάλαιο είναι 30.000 (τριάντα χιλιάδες) ευρώ
Εταίροι με ισόποση κεφαλαιακή εισφορά 15.000 (δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ) έκαστος, είναι
  • Νικόλαος Βαμβακάρης, κάτοικος Χολαργού Αττικής, οδός Κατσιμπίρη 60
  • Φίλιππος-Αλέξανδρος Ρωμάνος, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Σοφοκλέους 1

Nομική μορφή                Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
Εδρα                            Μαρασλή 27 - Αθήνα 10676
Γ.Ε.ΜΗ.                        130504701000
Α.Φ.Μ.                          800580422
ΔΟΥ                             Δ' ΑΘΗΝΩΝ

Διαχειριστής εκ του καταστατικού ο Λεωνίδας Γ. Βαμβακάρης